CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6 (SD6)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1770 | Cật nhập lần cuối: 6/21/2022 4:51:15 PM | RSS

Tháng 10/2015, Primavera Việt NamTriển khai DEMO giải pháp Quản Lý Dự Án Bằng Phần Mềm Primavera P6 cho Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6 tại Hà Nội

Buổi DEMO diễn ra thành công tốt đẹp nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của CB/CNV Sông Đà 6, tham gia buổi DEMO là các CB/CNV, Lãnh đạo các phòng ban như: Tổng Giám Đốc, Phòng Dự Án, Phòng Kế Hoạch, Phòng Đấu Thầu, Phòng Xây Dựng, IT, Nhân Sự...mục đích của buổi DEMO là giúp cho CB/CNV, Lãnh đạo...hiểu về các tiện ích của phần mềm, các tính năng của phần mềm, sự khác biệt giữa phần mềm Primavera P6 và các phần mềm QLDA khác...

Kết thúc buổi DEMO lãnh đạo Sông Đà 6 đã nhận thấy được tiện ích của việc Quản Lý Dự Án Bằng Phần Mềm Primavera P6. Vì thế Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6Primavera Việt Nam đã ký kết hợp đồng đào tạo khóa " Quản Lý Dự Án Bằng Phần Mềm Primavera P6" khóa đào tạo được tổ chức tại Hà Nôi, khai giảng ngày 30/11/2015.

Một số hình ảnh về buổi DEMO:

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6 (SD6)CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6 (SD6)CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6 (SD6)

Nguồn: Phòng Đào Tạo Primavera Việt Nam

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-