Giới thiệu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

GIỚI THIỆU VỀ CTY PRIMAVERA VIỆT NAM

GIỚI THIỆU:

Giới thiệu

Giới thiệu Năm 2008: Tham gia nhóm nghiên cứu cải tiến giải pháp phần mềm Quản Lý Dự Án số một thế giới Oracle's Primavera P6.

Giới thiệu Năm 2009 - 2010:

+ Triển khai các giải pháp quản lý dự án chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực: điện lực, xây dựng, dầu khí...

+ Đào tạo ứng dụng phần mềm quản lý cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

+ Tư vấn cụ thể cách áp dụng, hỗ trợ xử lý nhanh các vấn đề khó khăn trong quá trình áp dụng giải pháp quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp theo cách tiếp cận thực tiễn, hiệu quả.

Giới thiệu Năm 2011 - HIỆN TẠI: Triển khai rộng rãi các giải pháp đào tạo, tư vấn quản trị hiện đại, thực hiện tái cơ cấu nguồn lực, tham mưu - hoạch định - tham gia phản biện - điều chỉnh chiến lược kinh doanh, phân tích và đánh giá độc lập các chiến lược cạnh tranh, thiết lập các mô hình quản trị rủi ro và phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh và yêu cầu cụ thể của từng đối tác, gồm: cá nhân, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo tổ chức trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các buổi chia sẽ kiến thức, cập nhật các công cụ, phương pháp, mô hình quản lý dự án và quản trị doanh nghiệp mới nhất trên thế giới theo yêu cầu của đối tác. Tùy theo số lượng đăng ký, thời gian phù hợp, chúng tôi sẽ xem xét mở một số khóa học chung (public classes) hoặc riêng (private or in-house training courses).

DỊCH VỤ: Chúng tôi góp phần nâng cao giá trị cốt lõi cho đối tác thông qua các giải pháp chiến lược - “Strategic Solutions for Core Competencies”.

***ĐÀO TẠO***

1. Kỹ năng học thuật các chương trình: FoRM, IARCP, CPRM, CRM, CRMP, PRM, RMP, FRM, MARLINS, ILEC, TEFL, CELTA, TESL, IDELT, PgMP, PfMP, ACP, MBA, DBA, DPA, WHS, NEBOSH, TQM, PM, ICA, CIPFA.

2. Kỹ năng chuyên sâu dành cho C-Suite Officers: CAE, CMO, CHRO, CBDO, CLO, CQO, CCO, COO, CPO, CEO, CFO, CDO, CIO, CKO, CRO.

3. Đào Tạo "Quản Trị Chiến Lược – Strategic Governance & Quản Trị Sự Thay Đổi – Management of Change”

4. Đào tạo "Phần Mềm Quản Lý Dự Án Primavera P6 - Primavera P6 Professional Project Management"

5. Đào tạo "Phần Mềm Quản Lý Nguồn Lực - Primavera P6 Resource Management"

6. Đào tạo "Phần Mềm Quản Lý Hợp Đồng - Primavera Contract Management"

7. Đào tạo "Phần Mềm Quản Trị Rủi Ro Dự Án - Primavera Risk Analysis"

***TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI***

1. Tư vấn "Tái Cơ Cấu Doanh Nghiệp & Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh - Business Restructuring & Competitive Strategies”

2. Tư vấn "Quản Lý Rủi Ro Dự Án - Project Risk Management" và Quản Trị Công Ty - Corporate Governance”

3. Tư vấn "Quản Trị Tri Thức Cho Doanh Nghiệp - Organisational Knowledge Management - OKM"

4. Tư vấn, Triển khai "Phần Mềm Quản Lý Dự Án Primavera P6" trên giao diện Web-based (EPPM) & Plan-based (PPPM)

5. Tư vấn "Quản Lý Khủng Hoảng Doanh Nghiệp - Business Crisis Management - BCM"

6. Tư vấn "Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp - Enterprise Risk Management - ERM"

7. Tư vấn "Kiểm Soát Rủi Ro Pháp Lý - Legal Risk Control - LRC "

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

NGÀNH DẦU KHÍ

NGÀNH XÂY DỰNG

NGÀNH ĐIỆN

PVC (HCM)

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

PVC (DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 2 – THÁI BÌNH

PVEP (Hà Nội)

BTA DEVELOPMENT INVESMENTS VIETNAM

BAN QLDA ĐL DK LONG PHÚ 1

PVC -MS (Vũng Tàu)

POSCO E&C VIETNAM LTD

TCT ĐIỆN LỰC HCM

PV GAS (Vũng Tàu)

LIDECO 3 JSC

CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)

THIÊN NAM OFFSHORE

TDC HANOI

CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 (PECC4)

FVS (Vũng Tàu)

COTECCONS

CTY CS WIND VIỆT NAM

DQS (Quảng Ngãi)

TOYO VIET NAM

CTY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 1

PV DIRLLING (HCM)

CECO

BAN QLDA ĐIỆN SÔNG HẬU 1

PTSC HÀ NỘI

CTY CP SÔNG ĐÀ 6

CTY CP TẬP ĐOÀN THÁI BÌNH DƯƠNG

ROLLS - ROYCE VN

TẬP ĐOÀN THIÊN ÂN

BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

TRIYARDS GROUP

CTY CP ECOBA VIỆT NAMPHONG PHU INTERNATIONAL
PTSC POWER

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LŨNG LÔ 5

CÁC ĐỐI TÁC:

MODEC, SNP, STC GROUP, CGG, AMSA, CILT, AXELOS, APMP, ARIMI, AMAZON, APM, AICPA, ALERTS, AIPM, AICPA, ALERTS, COBIT, COSO, CMMI, CONTROLRISK, ERM INITIATIVE, FRC, FSB, OCEG, PRMIA, PROTIVITI, NQF, RIMS, RMIA, COFACE, GCGF, BSCI, GAPPS, GRI, GARP, IIBA, IRMI, IRMSA, IPMA, ISACA, IFC, IIF, ICGN, IRM, ICB, MOSAICPROJECTS, MCKINSEY, NAIC, RISKNET, SAFe, THEIIA, THE DCRO.

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-