BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1549 | Cật nhập lần cuối: 6/21/2022 4:49:33 PM | RSS

Primavera Việt Nam Triển khai đào tạo Quản Lý Dự Án Bằng Phần Mềm Primavera P6 trên Giao Diện Web-Based cho Ban QLDA Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 - tại Sóc Trăng

Một số hình ảnh về khóa đào tạo:

BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1

Nguồn: Phòng Đào Tạo Primavera Việt Nam

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-