BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1405 | Cật nhập lần cuối: 6/21/2022 4:49:53 PM | RSS

Primavera Việt Nam kết hợp với tổng thầu OJSC “Power Machines” Mua và triển khai phần mềm bản quyền Primavera P6 ( EPPM - Phiên bản 15.2 ) trên giao diện Web-based cho Ban QLDA Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 tại Sóc Trăng

OJSC “Power Machines” là tổng thầu của dự án nhiệt điện Long Phú 1, là Công Ty của Nga, có VPĐD tại Hà Nội...Xem chi tiết

Một số hình ảnh triển khai:

BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1BAN QLDA ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1

Nguồn: Phòng Kỹ Thuật Primavera Việt Nam

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-